Головна

Актуальні проблеми політики №45/2012

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Крусян А. Р. Політико-правові цінності сучасного українського конституціоналізму (в контексті аксіологічного виміру конституційного права)

Андрюшко І. Я. Принципи правового мислення

Балтаджи П. М. Поняття «ментальність» у сучасних наукових до слідженнях

Заморська Л. І. Нормативність права як соціальна цінність

Шумна Л. П. Соціальна справедливість як один із основних принципів надання соціальних послуг

Ягунов Д. В. Соціальні та кримінологічні проблеми використання електронного моніторингу в сучасних пенальних практиках

Фальковський А. О. Категорії аксіологічного підходу в сучасному правовому дискурсі

Некіга С. М. Компроміс в праві та правовий компроміс

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Мережко О. О. Міжнародна мораль та проблема дотримання міжнародного права

Короткий Т. Р. Імплементація норм рекомендацій Міжнародної морської організації з охорони морського середовища у законодавство України

Медведєва М. О. Участь неурядових організацій в реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища

Осипова С. А. Невизнані державні утворення як чинник міжнародної та регіональної безпеки

Шперун Х. В. Поняття та ознаки світової валютної системи: міжнародно-правовий аспект

Чайковський Ю. В. Перетворення міжнародного правопорядку шляхом обмеження суверенітету держав

Кориневич А. О. Про галузеві принципи міжнародного енергетичного права

Звьоздная Т. М. Протидія нелегальній міграції: міжнародний досвід

Сажієнко Н. В. Забезпечення реалізації права на здоров’я в діяльності Європейського суду з прав людини

Полянський Є. Ю. Деякі практичні аспекти відповідальності співучасників за кримінальним правом США

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Ярова Л. В. Континентальна модель соціального захисту як ефективна система завоювань громадянського суспільства

Польовий М. А. Імітаційно-синергетичне моделювання формування протестної активності

Рога Н. В. Філософсько-правові підходи до тлумачення відносин між державою, громадянським суспільством та громадянином

Бубнов І. В., Халілова-Чуваєва Ю. О. Політичні наслідки феномена інформаційних технологій як передумови розвитку інноваційних якостей особистості

Лагутіна І. В. Розвиток національної програми з охорони праці в Україні: ґендерний аспект

Головченко А. В. Методологічні проблеми демократизації суспільства країн Центрально-Східної Європи

Лукіян І. А. Конституційні засади забезпечення прав людини в Україні

Радченко О. В. Чинники впливу Інтернет-комунікацій на політичну взаємодію

Каретна О. О. Роль молоді в процесі соціально-економічної трансформації України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Саінчин О. С. Проблеми визначення деяких елементів криміналістичної характеристики серійних вбивств

Татаров О. Ю. Проблеми застосування інституту зупинення досудового провадження у діяльності слідчих органів внутрішніх справ

Гловюк І. В. Функціональна спрямованість судової діяльності у кримінальному процесі України

Чанишева А. Р. Зміст зобов'язальних іпотечних правовідносин

Ізбаш О. О. Загальна характеристика авторських прав, які передаються в колективне управління

Саінчин С. О. Особливості огляду місця події при виявленні трупа новонародженої дитини

Чередник Р. В. Джерела (форми) спортивного права України

Могила Д. В. Визначення роботодавця у трудових правовідносинах з керівником підприємства, установи, організації

Москаленко О. В. Принципи управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Островерх А. М. Санкція: міра захисту та міра відповідальності – її місце в структурі трудової норми

Скіпенко Р. Е. Роль заходів пенсійного реформування у розв'язанні проблеми бідності

Самофал М. М. Відмова від медичного втручання при наданні медичних послуг дітям: проблеми законодавства і практики

Зоріна О. І. Податково-правовий статус юридичних осіб-учасників офшорної діяльності

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Аніщук Н. В. Вплив християнської традиції на формування права Київської Русі: гендерний аналіз

Шевчук-Бєла Я. В. Правове положення слов'яносербських поселенців до 1762 року

Юрій І. А. Правове регулювання організації державного піклування та громадської доброчинності на півдні Російської імперії (перша половина ХІХ ст.)

Василенко А. М. Інтернування осіб українського походження в Канаді під час Першої світової війни: правове розв'язання проблеми

Лазарович М. В. Антиєврейський погромний рух в Україні у 1919 році

Кальян С. Є. Відродження єврейських національних традицій в сучасній Україні

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"