Головна

Прикарпатський юридичний вісник №1/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ю. Ю. Боброва. Зарубіжний досвід ґендерної організації судочинства: можливості та перспективи його впровадження в Україні

Т. А. Боброва. «Негативна» правотворчість: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

І. С. Лісна, Т. Є. Михайлів. Використання зарубіжного досвіду функціонування судових систем під час проведення судової реформи в Україні

Н. В. Марущак. Щодо політичного аспекту прав людини

Н. П. Харченко. Структура правового режиму: загальнотеоретична характеристика

Ю. В. Шапран. Співвідношення законотворчості та політичного плюралізму: категоріальний вимір

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

А. Б. Калюта. Основні принципи діяльності митних адміністрацій в умовах транскордонної електронної комерції

В. В. Прощаєв. Конституційне забезпечення державного нагляду за діяльністю зовнішньої розвідки: порівняльно-правовий аналіз

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

С. В. Василенко. Удосконалення чинного податкового законодавства України в частині попередження податкових правопорушень

П. Д. Гуйван
Обчислення позовної давності після пред’явлення позову: чинне законодавство та його тлумачення

Ю. В. Кривенко. Окремі питання щодо права власності на майно релігійних організацій

П. О. Попков. Застосування мирової угоди у процедурі банкрутства в умовах оновленого законодавства

О. М. Радченко. Формування бюджетно-процесуальних правовідносин і їх видів

М. О. Суханов. Сутність і зміст корпоративного договору як підстави набуття корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю

В. В. Тильчик. Конфліктність публічно-правових відносин як умова виникнення спорів у цій сфері

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. В. Бабіч-Касьянєнко. Аналіз стану соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні на сучасному етапі

Н. В. Вороніна. До питання щодо правової природи страхування професійної відповідальності

Т. О. Губанова. Адміністративно-правовий статус педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників як учасників освітнього процесу за законом України «Про освіту»

Ю. В. Квятківський. Загальний стан дотримання прав ув’язнених в Україні та стан дотримання прав ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей

Л. Ю. Малюга. Соціальне забезпечення населення у Франції: зміст та шляхи вдосконалення соціального законодавства України

Л. М. Руснак. Правова природа поняття «охорона здоров’я»

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Н. І. Атаманчук. Правові аспекти протидії ухиленню від сплати ввізного мита та акцизного податку під час ввезення на територію України нафтопродуктів

В. В. Васильківська. Вимоги, що висуваються до державного службовця: закордонний досвід та перспективи розвитку в Україні

Ю. В. Гаруст, В. С. Степановський. Адміністративно-правовий статус служби безпеки України як суб’єкта забезпечення фінансово-економічної безпеки держави

Т. В. Дракохруст. Особливості правового забезпечення державної міграційної політики України

Л. О. Золотухіна. Методологія дослідження поняття «публічний інтерес» як адміністративно-правової категорії

С. В. Книш. Загальна характеристика зовнішніх адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я: поняття та ознаки

Д. М. Корнієнко. Ґенеза проблеми службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку у науці та практиці Національної гвардії України

Ю. Б. Костюк. Становлення та розвиток державної ветеринарної служби в Україні

М. О. Ларіонов. Особливості моніторингу контрольованих операцій в Україні: шляхи вдосконалення

С. М. Мельник. Адміністрування реформування сектору безпеки і оборони України у контексті розвитку співробітництва з НАТО

М. М. Прокоф’єв. Роль кадрового забезпечення у системі державної служби в умовах реформування правоохоронної сфери

М. І. Соф’їн. До характеристики форм і методів здійснення фіскальної політики в Україні

А. В. Стеблянко. Обмін інформацією як основна форма координації діяльності правоохоронних органів з фінансовими установами під час їх взаємодії у сфері протидії легалізації злочинних доходів

О. Ю. Терехова. Поняття й елементи адміністративно-правового статусу окружних адміністративних судів в Україні

І. Е. Черняхович. Сторони публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин і їх адміністративно-процесуальна правосуб’єктність

І. І. Яворський. Актуальні проблеми визначення процесуальних норм бюджетного права

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Н. Є. Міняйло. Поширення наркоторгівлі в Україні як прояв активності організованої злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Ю. О. Андрейко. Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди в кримінальних провадженнях про підкуп виборців

Д. В. Вітер. До питання оцінки висновку експерта під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм

М. А. Грига. Класифікація слідів, що утворюються на місці вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики

Ю. М. Мирошниченко. Фактичні підстави негласних слідчих (розшукових) дій: проблема достатності

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Я. М. Костюченко. Правове забезпечення торгівлі між Україною та європейськими країнами

РЕЦЕНЗІЇ

Ю. Д. Кунєв. Адміністративно-правове дослідження регулювання сфери обігу лікарських засобів в Україні (рецензія на монографію О. Г. Стрельченко «Регулювання сфери обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження»)


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"