Головна

Прикарпатський юридичний вісник №3-2/2015

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гуняк О. Я. Узгодження приватного та публічного інтересів у праві як фактор розвитку громадянського суспільства

Завидняк М. І. Окремі аспекти дослідження конституційних засад економічної безпеки

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Матчук С. В. Здійснення права на самозахист у сфері речових прав

Титарчук В. В. Правовий статус державних підприємств в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Грітчіна В. Ю. Поняття і значення кадрових процедур у національній поліції України

Сичова В. В. Юридична відповідальність як спосіб забезпечення локального правового регулювання трудових відносин

Федина Д. І. Правове регулювання діяльності квазісудових органів на прикладі вирішення трудових спорів

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Бурдін М. Ю. Реформування земельних відносин урядом Гетьманату

Котух К. А. Удосконалення принципів державного регулювання аграрної сфери

Плотнікова Ю. І. Проблеми визначення поняття «плата за землю» як різновиду податку у законодавстві України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Азаров Ю. Ю. Напрями реформування наглядової діяльності у сфері пожежної та техногенної безпеки: погляд на проблему

Бойко В. П. Нормативне регулювання адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів

Галкіна О. М. Поняття «безпечність харчових продуктів» як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Гарбузюк К. Г. Адміністративно-правове обслуговування відбору на службу уперше до Національної поліції України

Глуховеря О. В. Щодо структури дисциплінарного провадження в органах прокуратури

Губанова Т. О. Право на вищу освіту серед інших прав і свобод людини та громадянина: теоретичні аспекти механізму захисту

Діденко С. В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні

Дрозд О. Ю. Елементи механізму правового регулювання проходження державної служби

Зіневич О. Л. Державна казначейська служба України як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Ільницький В. О. Зарубіжний досвід у сфері процесуальної діяльності органів Національної поліції та його значення для України

Квасневська Н. Д. Трансформація державної політики в сфері організації та функціонування судової системи України: адміністративно-правовий аспект

Кобєлєв О. І. Оцінювання результатів службової діяльності персоналу органів Державної фіскальної служби України: підстави, форми та наслідки

Ковригіна В. Є. Характеристика нормативно-правового регулювання екстреної медичної допомоги

Крупнова Л. В. Судове рішення як предмет (підстава) виконавчого провадження в Україні

Кучеренко О. М. Нормативні підстави адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП

Лемеш Д. Л. Класифікація прав поліцейського як суб’єкта адміністративних правовідносин в Україні

Мандичев Д. В. Інформаційна взаємодія господарських судів з іншими суб’єктами правоохоронної системи України

Марченко О. В. Правові засади державної інформаційної політики

Падалка О. А. Щодо сутності правового статусу Національної поліції України

Пирожкова Ю. В. Політична функція вітчизняного адміністративного права: сучасний погляд на базові орієнтири

Пчелін В. Б. Поняття, види й особливості процесуального представництва в адміністративному судочинстві України

Романенко М. В. Адміністративно-правові основи профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції щодо осіб, узятих на профілактичний облік за вчинення насильства в сім’ї

Романов В. П. Сфера обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння як об’єкт публічно-правового забезпечення

Соколов О. М. Правові аспекти виведення неплатоспроможних банків з ринку

Струкова В. Д. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративно-правового регулювання публічно-приватного партнерства в Україні

Танчинець М. М. Інформаційні правовідносини за участю органів публічної влади: аналіз законодавства та правової доктрини

Тахтай О. В. Правові засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні

Тронько О. В. Класифікація мирних зібрань за законодавством України

Чудновський О. В. Повноваження органів публічного адміністрування у сфері телерадіомовлення України

Шаповалов О. О. Оперативний пошук ознак латентних злочинів у сфері господарської діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Безуглий Л. А. Детермінанти незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм і баз даних (на матеріалах зарубіжного досвіду)

Бесчастний В. М. Основи законодавства України з протидії злочинності

Комарницький М. М. Вплив виконання особою службового чи громадського обов’язку на призначення покарання

Конончук А. О. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн

Муравйов К. В. Особливості системи суб’єктів реалізації державної політики у сфері виконання покарань

Самарчук М. В. Критерії класифікації сукупності злочинів

Сливич І. І. Про формування кримінологічно значущих якостей у працівників правоохоронних органів (у контексті положень щойно ухваленого Закону України «Про Національну поліцію»)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Ієрусалімов І. О., Приходько Ю. П. Поняття та завдання техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів

Кіцелюк В. М. Особливості проведення огляду місця події під час розслідування порушень вимог пожежної безпеки

Макаров М. А. Судовий контроль за проведенням у невідкладних випадках обшуку житла чи іншого володіння особи

Мельниченко С. П. Слідова картина незаконного переміщення вогнепальної зброї

Нікітіна-Дудікова Г. Ю. Слідова картина насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого стосовно малолітньої особи

Фесенко О. М. Особливості внесення відомостей про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань до єдиного реєстру досудових розслідувань

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Андрієвська Ю. І. Роль органів прокуратури в сучасній системі правоохоронних органів України

Завадський С. А. Місце органів прокуратури в системі суб’єктів протидії корупції в Україні

Куценко В. Д. Історична генеза утвердження Державної судової адміністрації України як суб’єкта забезпечення судової влади: адміністративно-правові аспекти

Раца В. А. До питання класифікації судової інформації


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"