Головна

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бакумов О. С. Концептуальні складники вчення про юридичну відповідальність держави в позитивістській теорії права

Дурнов Є. С. Діяльність адвокатури України у складі Румунії у 20–30-х роках ХХ сторіччя

Захарова О. В. Історико-правовий екскурс становлення та розвитку законодавства України у сфері охорони суспільної моралі

Мельник В. А. Сучасні науково-теоретичні підходи щодо розуміння поняття «обмеження у діяльності правоохоронних органів»

Острович Е. С. Загальна характеристика процесу деінституалізації в Україні

Россихин В. В. Трансформация системы исполнения наказаний в аппарате публичной власти в XIX – ХХ вв.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Головко К. В. Систематизація законодавства про органи самоорганізації населення

Деркач А. Л. Захист прав людини як складова глобального конституціоналізму

Скріпкін С. В. Проблеми конституційно-правової регламентації права на охорону здоров’я в контексті реформування фінансування видатків в галузі охорони здоров’я

Шамрай В. В. Джерела конституційного права як об’єкт процесу інтернаціоналізації

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Басалаєва А. В. Визначення сутності виборчого спору та його суб’єктного складу

Вітюк Г.С. Ваємозв’язок принципів (засад) провадження судочинства та етики судді на прикладі принципів рівності та гласності

Хорсуненко О. В. Правовий статус прокурора в органах прокуратури країн-членів Європейського Союзу

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гагун А. А. До питання матеріального забезпечення в разі настання нещасного випадку на виробництві

Ділігул А. С. До проблеми визначення поняття надомна праця

Кононенко В. А. Стан правового регулювання трудових відносин з науково-педагогічними працівниками: актуальні проблеми та шляхи вдосконалення

Мішок С. М. Значення атестації як способу визначення кваліфікації працівника

Сербина Н. В. До проблеми визначення поняття та ознак дискримінації у сфері праці

Чумаченко І. М. Проблеми виділення трудового процесуального права в окрему галузь права

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Германов О. П. Класифікація правопорушень у сфері земельних відносин

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Джафаров Мурад Єльман Огли Особа злочинця в структурі характеристики перетину державного кордону особою, якій заборонено в’їзд на територію України

Калюга Т. О. Способи учинення шахрайств у сфері надання туристичних послуг

Костиря О. М. До питання дослідження криміналістичної характеристики грабежів і розбоїв, учинених раніше засудженими особами

Кузнецов М. Г. Правові засади запобігання насильству в сім’ї

Кузьменко С. С. Стан розробленості проблеми боротьби із шахрайством у сфері будівництва об’єктів нерухомості

Ромасєв О. В. Правові підстави оскарження на досудовому розслідуванні рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового слідства

Татаркевич Я. О. Викрадення як кримінально-правове поняття

Трекке А. С. Особливості укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні

Шайтуро О. П. Визначення та аналіз основних елементів програмування протидії злочинності в діяльності органів місцевого самоврядування

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Орєхов С. М. Особливості функціонування спеціалізованих органів ЄС з охорони довкілля

Пайда Ю. Ю. Права людини і релігійна свобода в системі дотримання міжнародних гуманітарних стандартів

Скороход І. В. Зарубіжний досвід правового регулювання податкової діяльності та можливості його використання в Україні

Смолій І. В. Організаційно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері адміністративного судочинства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Баглаєнко С. С. Порядок проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України

Вишневський М. В. Принципи адміністративно-правового регулювання діяльності апарату суду в Україні

Гейц О. О. Нормативно-правове регулювання визначення публічно-правового механізму протидії корупції в адміністративно-політичній сфері

Гербут В. Право на ґендерну ідентичність в практиці Європейського суду з прав людини

Дмитренко Р. М. Напрями удосконалення прокурорської діяльності у сфері виконання покарань України: адміністративно-правові засади

Довжич Є. В. Відповідальність детектива НАБУ

Дубинський О. Ю. Проблеми державного контролю за додержанням законодавства на відомчому транспорті

Іваниця А. В. Підготовка кадрів для органів Національної поліції України

Казакова Л. О. Суб’єкти права на місцеве самоврядування, їх правова природа

Калатур М. В. Адміністративно-правове регулювання організації та функціонування слідчих підрозділів державного бюро розслідувань та слідчих підрозділів у державних органах, які функціонують до його створення

Кізь С. М. Реалізація державної антикорупційної політики спеціалізованою антикорупційною прокуратурою України: мета, цілі та завдання

Корінний С. О. Національно-історичний аспект становлення інституту медіації в Україні

Кравчук М. Ю. Роль адміністративно-правового режиму надзвичайної екологічної ситуації як організаційно-правового інструменту протидії біотероризму

Купріянова А. О. Порядок проведення дисциплінарного провадження щодо державного виконавця

Лекарь С. І. Економічна безпеки держави: рівні та напрями забезпечення

Маліков В. В. Зміст та підстави запровадження адміністративно-правового режиму антитерористичної операції

Матвійчук А. В. Регуляторна діяльність органів виконавчої влади як сфера формування правової політики держави

Мілевський А. П. Визначення та сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності підрозділів Міністерства юстиції України щодо надання адміністративних послуг

Мороз А. М. Проблеми нормативно-правового забезпечення страхування відповідальності органів з оцінки відповідності за шкоду заподіяну третім особам

Науменко С. М. Організаційні засади взаємодії експертних установ з правоохоронними органами

Русецький А. А. Система правоохоронних органів, які взаємодіють на регіональному рівні та особливості координації їх правоохоронної діяльності

Сахно Д. С. Публічний інтерес у податкових відносинах та чинники, що загрожують його реалізації

Солдатова В. Д. Суб’єкти громадського контролю за законністю в адміністративній діяльності ОВС

Усачов Є. І. Адміністративно-правовий статус суб’єктів, що визначають правові засади державної політики у сфері надання медичних послуг в Україні на національному рівні

Павло Франкевич До характеристики бюджетної та податкової системи Польщі

Петро Франкевич Перспективи розвитку національного механізму адміністрування податків за умов децентралізації

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Буряк О. О. Процесуальне керівництво прокурора при проведенні слідчих (розшукових) дій щодо злочинів, пов’язаних з неправомірною вигодою

Воронін В. І. Особливості початку досудового розслідування умисних вбивств, учинених на замовлення з використанням вибухових пристроїв

Заяць Р. Я. Шляхи вдосконалення організаційної структури науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України

Ковальчук І. С. Особливості правового статусу працівників Державного бюро розслідувань

Назаренко Г. А. Способи вчинення військовослужбовцем у складі групи осіб незаконного заволодіння зброєю та бойовими припасами як елемент криміналістичної характеристики

Чередник К. О. Тактичні операції, спрямовані на вилучення та дослідження документальних джерел інформації про ознаки шахрайства на ринку нерухомості, вчиненого злочинними угрупованнями

РЕЦЕНЗІЇ

Литвиненко В. І. Рецензія на монографію Глуховері В. А. «Міністерство внутрішніх справ України
в умовах реформування правоохоронної системи держави»


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"